Finnair TES-neuvottelukunta tiedottaa

21.12.2018

Hyvät jäsenet, Työehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet Aloitimme työehtosopimusneuvottelut marraskuun lopulla ja olemme tavanneet työantajapuolen neuvottelijoita muutamia kertoja. Tähän mennessä olemme käyneet läpi kummankin osapuolen tavoitteita.

Neuvotteluosapuolina ovat AKT ry (Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry) ja EK:n (Elinkeinoelämän keskusliitto) jäsenliitto PALTA ry (Palvelualojen työnantajat ry).

Neuvottelijoiksi on valittu SLSY:stä (nykyinen AKT:n ammattiosasto) Viveca Anthoni (matkustamohenkilöstöjaoston puheenjohtaja), varapääluottamusmies Juha Kuurne ja pääluottamusmies Esa Heimonen. AKT:n edustajina ovat palkkasihteeri Johanna Juntunen ja AKT:n hallituksen edustaja Jari Toivonen sekä AKT:n toinen varapuheenjohtaja Harri Pasanen. Mukana neuvotteluissa on myös AKT:n lakimies Annika Häggman.

 

Neuvottelutavoitteista

Neuvotteluosapuolet ovat yhteisesti sopineet, että yksilöityjä muutosesityksiä ei tässä vaiheessa lähdetä avaamaan yksityiskohtaisesti neuvottelupöydän ulkopuolella. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että työntekijäpuolella pääpaino on työssä jaksamisen ja palkkauksen parantamisessa. Työnantajapuolella pääpaino on taas pitkälti Finnairin kasvun ja kilpailukyvyn turvaamisessa.

Tässä vaiheessa pyydämme neuvottelurauhaa ja toivomme, että saavuttaisimme työehtosopimusratkaisun sovinnollisissa merkeissä. On ennenaikaista sanoa, mihin suuntaan neuvottelut menevät. Välttämättä neuvottelutulosta ei saavuteta yhtä vaivattomasti kuin edellisellä kierroksella.

Tapaamme työnantajapuolen edustajia seuraavan kerran 8.1.2019.

Kiitämme kaikkia jäseniä niin kirjallisista kuin suullisista ehdotuksista työehtosopimuksen kehittämiseksi. Kaikki palautteet on käsitelty matkustamohenkilöstöjaoston kokouksissa. Suuri kiitos rakentavista ja hyvistä ehdotuksista!

 

Hyvää Joulun aikaa ja Onnellista Uutta Vuotta!

 

Neuvottelukunnan puolesta,

Viveca Anthoni, matkustamohenkilöstöjaoston pj.