Jäsentiedote MARRASKUU 2018

16.11.20181. Syyskokouksen 6.11.2018 päätökset 1.1. Jäsenmaksu 2019 1.2. Ammattiosaston säännöt 1.3. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2019 1.4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 2. Työehtosopimusneuvottelutoiminta 3. Työhuonekuntien toimikunnat ja valinta 4. Finnairin henkilöstörahaston terveiset 5. Finnairin päihdeohjelmasta käydyt YT-neuvottelut 6. Norraan yhteistoiminnalla päihdeohjelma ja varoituskäytäntö 7. CityJet:n työehdoista seurantapalaveri 8. Uuden toimikunnan järjestäytyminen tammikuussa 2019 9. ETF paikat 10. Briefly in English

1.Syyskokouksen 6.11.2018 päätökset

Monet olivat hyvin perehtyneet ammattiyhdistyksen asioihin syyskokousta varten. Kokous kesti hiukan yli viisi tuntia ja siinä testattiin jäsenistön antautumista tälle meidän asialle. Tässä tiedotteessa on yhteenveto päätöksistä ja voit myöhemmin käydä lukemassa syyskokouksen pöytäkirjan jäsensivuiltamme (www.slsy.info), kun se on tarkistettu pöytäkirjantarkastajien toimesta.

1.1.Jäsenmaksu 2019

Vuodelle 2019 päätettiin ehdollisesta jäsenmaksusta. AKT:n valtuusto tekee lopulliseen päätökseen jäsenmaksusta marraskuun loppupuolella. Jos AKT:n työttömyyskassasta riippumaton yleinen jäsenmaksu laskee 0,05 yksikköä, on meidän ammattiosaston jäsenmaksu vuoden alusta 1,20% bruttoansioista. Syyskokouksen päätöksellä ammattiosaston jäsenmaksu päätettiin pitää 1,25%:ssa, eli samana kuin tänä vuonna, jolloin osastomaksulla katetaan osaston kuluja.

 

Jäsenmaksussa on jonkin verran laskuoppia taustalla. Käytämme osastokohtaisesta jäsenmaksutuotosta huolimatta taseesta 77.000 euroa jäsenistön hyväksi, tavallaan palauttamalla aiemmin perittyä ylijäämää. Kokouksessa käytiin keskustelua jäsenmaksun muodostumisesta ja mm. kiinteistä kuluista, joihin kuuluvat työttömyysvakuutus (ERKO) ja jäsenvakuutukset (TURVA). Jäsenmaksumme on ammattiliittokentässä erittäin edullinen ja silti myös kattava sisältäen mm. jäsenvakuutuksen. Erityisesti syyskokouksen päätöksen pitäisi kannustaa uusia työntekijöitä liittymään jäseniksi, koska he saavat suhteellisesti enemmän hyötyä jäsenmaksusta. Tuemme taloon tulleita uran alkuvaiheessa.

1.2.Ammattiosaston säännöt

Syyskokouksessa käytiin laaja keskustelu sääntöihin liittyen. Tämän vuoden alussa, kun liityimme osaksi AKT:tä, astui voimaan liittymissopimus ja tietyin ehdoin laaditut säännöt. Säännöt rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH), sillä poikkeuksella että niissä on huomioitu jäsenvaalin järjestämisen mahdollisuus sähköisenä. Toisena poikkeuksena oli ns. siirtymäsäännös toimikunnan kaudesta, joka päättyy poikkeuksellisesti tänä vuonna viimeinen päivä. Normaalisti kausi päättyy heti syyskokouksen jälkeen. Jäsenkokous päätti että ammattiosasto ei vahvista liiton mallisääntöjä, vaan nyt rekisteröidyt säännöt jätetään voimaan, koska edustajakokous ei ollut esittänyt muutoksia sääntöihin.

 

Vilkkaan keskustelun kohteena oli myös ammattiosaston vaali- ja äänestysjärjestys. Asiasta oli viime vuonna valtuusto tehnyt päätöksen antaa toimikunnan muuttaa voimassa oleva vaali- ja äänestysjärjestys vastaamaan sähköistä äänestystä. Toimikunta valtuutti alkuvuodesta 9.1. järjestäytymiskokouksessa työryhmän vaali- ja äänestysjärjestystä valmistelemaan. Asiaa käsiteltiin helmikuun kokouksessa ja maaliskuun 7.3. kokouksessa, jolloin se otettiin käyttöön ja päätettiin julkaista jäsensivuilla. Vaalitoimikunnan ohjeistus oli noudattaa vaalijärjestelyissä yhdistyksen sääntöjä, yhdistyslakia, vaali- ja äänestysjärjestystä, sekä mahdollisia liiton antamia ohjeita vaaleista.

 

Kokouksessa vedottiin yhdistyslakiin, että yleisen jäsenkokouksen tulee hyväksyä vaali- ja äänestysjärjestys. Jälkeenpäin osoittautui, että näin ei ole. Jos jäsenistö tuo esille jäsenkokouksessa muita kuin sääntömääräisiä, tai esityslistassa olevia asioita, on kokonaisuuden kannalta hyvä, jos niissä ollaan yhteydessä toimikuntaan etukäteen. Tällöin ne voidaan valmistella yhteisen edun nimissä päätöksentekoon.

 

Vaali- ja äänestysjärjestys tuodaan syyskokouksen päätöksen mukaisesti kevään jäsenkokoukseen hyväksyttäväksi. Ongelmallinen kohta yhdistyksen säännöissä ja SLSY:n toimintatavassa liittyi käyttämäämme työehtosopimuksen lentoyhtiökohtaisten pöytäkirjojen mukaisiin kiintiöihin toimikunnan kokoonpanossa. Uusi toimikunta selvittää tähän liittyvät asiat.

1.3.Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2019

Talousarvio käytiin läpi kohta kohdalla ja sen osana myös kulukorvauskäytäntö. Arviota toiminnan kuluista laskettiin osaston toiminnan kohdalta merkittävästi aiempaan verrattuna. Iso osa yhdistyksen toiminnoista on saatu vuoden aikana siirrettyä AKT:n voimin toimivaksi. Tässä on yhteenveto taulukoina talousarviosta. Tarkoituksena on havainnollistaa samalla, kuinka ammattiosastomme toimii.

KATSO OHEISET KUVAT

 

1.4.Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon tämän vuoden toimintaa ja haasteita, joita uuden toimikunnan tulisi ottaa huomioon ensi vuonna. Toimintasuunnitelma on kokonaisuudessaan luettavissa jäsensivuillamme ( www.slsy.info )

 

2.Työehtosopimusneuvottelutoiminta

 

Yleissitova työehtosopimus ja sen liityntäpöytäkirjat Finnairin ja CityJetin työntekijöille päättyvät tammikuun 2019 lopussa. AKT:n hallituksen asettama jaosto vastaa neuvottelutoiminnasta. Toimintaa ohjaa työehtosopimuslaki ja itse työehtosopimukseen sovitut käytännöt mm. sopimuksen irtisanomisesta. Jos osapuolet irtisanovat työehtosopimuksen ovat vanhat työehdot voimassa, kunnes uusista työehdoista on sovittu. Neuvotteluista tiedottaa liitto (AKT).

 

3.Työhuonekuntien toimikunnat ja valinta

 

Norralla ja CityJetillä on vakiintuneet käytännöt työpaikan toiminnasta. Finnairissakin on ollut oma ”työhuonekunnan toimikunta” ja nyt se otetaan uudelleen käyttöön. Tarkoitus on saada kokoon eri työuran vaiheissa, sekä erilaisessa rooleissa toimivia lentoemäntiä ja stuertteja keskustelemaan ajankohtaisista työpaikan asioista kerran kuussa luottamusmiesten ja työnantajan edustajien kanssa. Kulukorvauksen maksaa ammattiosasto. Finnairin työhuonekunnan vaaleista toimitetaan lisätietoa työntekijöille sähköpostitse. Toivomus on että ryhmään saadaan luottamusmiesten lisäksi yksi uusi työntekijä, sekä esim. SeMo, CPU ja SCC -tehtävässä toimiva.

 

Finnair

Ehdokasasettelu alkaa 19.11.2018 ja päättyy 26.11.2018 klo 16:00

Tarvittaessa sähköinen vaali 10.12.-16.12.2018

Lisätietoa toimitetaan sähköpostitse kaikille. Kysymyksiä voi osoittaa vaalitoimikunta@slsy.info

 

Norran toimikunta järjestää jäsenkokouksen 5.12 klo 11:00

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan työhuonekunnan toimikunta kahdeksi vuodeksi.

Jatkossa työhuonekunta on samassa syklissä liiton sääntöjen pohjalta.

Osasto 7, Viherniemenkatu 6

Tervetuloa

 

CityJetin toimikunta järjestää jäsenkokouksen 5.12. klo 16:00

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan työhuonekunnan toimikunta kahdeksi vuodeksi.

Jatkossa työhuonekunta on samassa syklissä liiton sääntöjen pohjalta.

Osasto 7, Viherniemenkatu 6

Tervetuloa

 

4.Finnairin henkilöstörahaston terveiset

 

Edustajamme Finnairin henkilöstörahaston valtuustosta lähettävät terveisiä jäsenille, että perehtykää rahaston mökkitarjontaan company hubissa. Hinnat ovat edullisia ja mökkitapaaminen sopii hyvin esim. kurssijuhlaa varten. Rahaston toiminta on erittäin vakaalla pohjalla. Kiitos Sari Laine-Vaccarolle henkilöstörahaston hallituksessa tekemästäsi työstä. Rahaston valtuuston päätöksellä Sarin tilalle valittiin Jari Toivonen.

 

5.Finnairin päihdeohjelmasta käydyt YT-neuvottelut satunnaispuhallutuksista

 

Luottamusmiehet ovat olleet YT-neuvotteluissa koskien Finnairin päihdeohjelman lisäystä satunnaispuhallutuksista. Yhteistoimintamenettely käytiin 9.11. ja niiden pohjalta työnantaja julkistaa päivitetyn päihdeohjelman. Viranomaisvaatimuksien pohjalta on tullut tarpeen lisätä käytännöt ja mahdollisuus satunnaispuhallutuksiin.

 

Muistutus jäsenistölle Lentävän henkilöstön vertaistukiryhmästä ja siihen liittyvästä sopimuksesta matkustamohenkilöstön luottamuksellisesta tukijärjestelmästä (MLTJ). 

GO TO: Company Hub > Operative work > Cabin/cockpit > Peer support for flight and cabin crew

 

6.Norraan yhteistoiminnalla päihdeohjelma ja varoituskäytäntö

 

Norran luottamusmiesten aloitteesta käydään parhaillaan neuvottelut päihdeohjelman luomiseksi lentoyhtiöön. YT-lain pohjalta käydään myös yhteistoimintaneuvotteluja varoituskäytännön luomiseksi ja kuvaamiseksi.

 

7.CityJet:n työehdoista seurantapalaveri

 

Joulukuussa on seurantapalaveri työnantajajärjestön Paltan kanssa koskien työehtojen noudattamisesta koskien CityJetin matkustamohenkilökuntaa.

 

8.Uuden toimikunnan järjestäytyminen tammikuussa 2019

 

Toimikunta pitää järjestäytymiskokouksen tammikuussa. Kyseisessä kokouksessa päätetään tehtävistä toimikunnassa. Tämän tiedotteen liitteessä on listaukset kaikista ammattiosastomme luottamustehtävistä vuodelle 2019.

 

9.ETF paikkoja Brysselissä avoinna

 

European Transport Workers Federation (ETF) on kuljetusliittojen edunvalvontaorganisaatio Brysselissä. Siellä on avoinna kaksi paikkaa liittyen matkustamohenkilöstöön:

 

  1. Political Secretary for Civil Aviation and Tourism
  2. Political Assistant for Civil Aviation and Tourism

Lisätietoja voi kysyä suoraan ETF:stä j.maurer@etf-europe.org

Tai yleisellä tasolla jari.toivonen@slsy.info

 

10.SLSY news briefly in english

 

Union Branch SLSY held it’s second annual general meeting of the members on 6th of November. Members decided on various topics:

  • The membership fee for 2019 will remain the same 1,25% from members taxable gross income
  • Results of the elections were confirmed concerning the SLSY Board and Chairman.
  • Results of the elections for shop stewards for Finnair, Norra and Cityjet were also announced
  • See appendices for all positions of trust
  • General plan of expenditure and operations was approved for the Union branch SLSY board.

Election for the Finnair work place representatives to work together with Shop Stewards are being elected soon. If you are interested and wish to know more, please contact the election committee vaalitoimikunta@slsy.info

 

Finnair Personnel Fund representants reminds of the possibility to rent their cabins for recreational purposes such as course meetings for very low prices.

 

Finnair Shop Stewards have ended the local negotiations for the revised program of intoxicants and testing of alcohol before duty. Support for crew members in difficult transitions of life GO TO: Company Hub > Operative work > Cabin/cockpit > Peer support for flight and cabin crew

 

Negotiations for new working agreements at Cityjet and Finnair are currently being prepared by the Union. Information about the progress of the negotiations and results will be provided as soon as it comes available.

 

Open positions in Brussels at the Transport Workers Federations ETF:

  1. Political Secretary for Civil Aviation and Tourism
  2. Political Assistant for Civil Aviation and Tourism

Ask for details j.maurer@etf-europe.org or jari.toivonen@slsy.info