Jäsentiedote SYYSKUU Ehdokasasettelut alkaa

27.9.2018

AMMATTIOSASTON TOIMIKUNNAN JA PUHEENJOHTAJAN VAALIT 2018 Ehdokasasettelu 25.9.-2.10.2018 Sähköinen vaali 17.10.-23.10.2018

 

Myöhemmin tänä syksynä järjestetään ehdokasasettelu ja mahdolliset vaalit luottamusmiehistä Finnairille, Norralle ja City Jetille, sekä myös työhuonekuntien toimikuntien vaalit. Näistä tiedotetaan jäseniä myöhemmin.

Vaatimukset ehdokkaille toimikunnan jäseniksi ja puheenjohtajaksi

Ehdokkaan tulee olla Suomen tai Suomessa asuva muun EU tai ETA maan kansalainen, sekä Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistyksen jäsen. Ehdokkaan tulee olla Finnairin, Norran tai City Jet:n työntekijä ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Jos ehdokkaita asettautuu tehtäviin useampia kuin on ehdokaspaikkoja, järjestetään sähköinen vaali.

Kuinka asettaudun ehdolle

Ehdokkaaksi voi asettautua jättämällä sähköpostitse määräaikaan mennessä oman ehdokasasetteluilmoituksen vaalitoimikunnalle: vaalitoimikunta@slsy.info Ilmoita sähköpostissa nimi, työnantaja, yhteystiedot ja tieto että haetko toimikunnan jäseneksi, vai puheenjohtajan tehtävään. Voit asettua ehdolle kumpaankin tehtävään, mutta kummastakin pitää tehdä erillinen ilmoitus.

 

Ehdokasasetteluilmoituksen pitää sisältää henkilövalokuvan mahdollista vaalia varten, sekä lyhyen esittelytekstin ehdokkaasta ja motivaatiosta hakea tehtävään. Esittely saa olla korkeintaan 2000 merkkiä välilyönteineen, ilman erityisiä kirjainasetuksia kirjoitettuna sähköpostiin tai muokattavissa olevaan tiedostoon (esim. word). Ilmoitukset muokataan samaan ulkoasuun mahdollista vaalia varten.

Aikataulu

  1. Ehdokasasettelu alkaa 25.9.2018 ja päättyy 2.10.2018 kello 16:00
  2. Sähköisen vaalin äänestysaika, jos ehdokkaita ei ole riittävästi: 17-23.10.2019, päättyen klo 16:00
  3. Tulosten julkistus: 6.11.2018 syyskokous

 

Vaalien säännöt ja ohjeet: Liittymissopimus, AO:n oma vaali- ja äänestysjärjestys (julkaistu jäsensivuilla www.slsy.info), liiton ohjeet ja säännöt (liiton jäsensivut/extranet www.akt.fi)

 

Vaalitoimikunnan puolesta,

 

Nina Ruuttu

 

Vaalitoimikunta: Nina Ruuttu (pj), Johanna Juntunen, Heidi Ukonaho, Caramia Nystedt, Outi Ahlstedt, Waltteri Seretin

 

ELECTIONS Come and make a difference at our workplace and in our union branch SLSY. This might also be your opportunity to bring your views visible for the entire trade union. This autumn is full of elections as we open nearly all positions of trust. Ask for more details from our Election Committee vaalitoimikunta@slsy.info

 

 

 

 

TOIMIKUNTA JA PUHEENJOHTAJA TOIMIVAT YHDESSÄ

 

Toimikunta ja puheenjohtaja suunnittelevat ammattiosaston taloutta ja huolehtivat nimityksistä, jatkuvuudesta, sekä jäsenkehityksestä. Toimikunnan jäsenet ja puheenjohtaja ovat aktiiveja, jotka ovat mukana liiton toiminnassa, mm. eri valiokunnissa ja tapahtumissa, sekä huolehtivat lentoemännän- ja stuertin ammatillisesta mielikuvasta. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja voi olla Finnairin, Norran tai Cityjetin työntekijä. Toimikunnan jäsenten määrä on kiintiöity työpaikoittain. Finnairilta valitaan 7 jäsentä ja 4 varahenkilöä. Norralta valitaan 2 jäsentä ja 2 varahenkilöä. City Jetiltä valitaan 1 jäsen ja 1 varahenkilö.

 

 

 

 

Ammattiosaston toimikunnan jäsen

 

Tässä tehtävässä pääset vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan päätöksentekoa viedään ammattiosastossa. Toimikunnan jäsenet järjestävät toimintaa jäsenille, sekä huolehtivat työpaikkojen järjestämisestä ja jäsenhankinnasta. Toimikunta käsittelee alaan liittyviä ajankohtaisia asioita, huolehtii ammattiosaston koulutuksesta ja seuraa työsuojeluasioita, sekä valvoo että työehtosopimusta noudatetaan. Osaan toimikunnan tehtävistä annetaan koulutusta.

 

Toimikunnan varsinaisia jäseniä valitaan yhteensä kymmenen ja heille varahenkilöt. Työvuorolistalle lukotetaan yksi vapautuspäivä kuukaudessa. Kulukorvauksen tuolta päivältä maksaa ammattiosasto.

 

SÄÄNNÖT:

5 § Osaston toimikunta

3. Toimikunnan tehtävänä on:

a) valmistella yleisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua yleinen kokous koolle

b) hoitaa osaston taloutta ja hallintoa

c) huolehtia liiton antamien ohjeiden noudattamisesta

d) huolehtia yleisten kokousten päätösten täytäntöönpanosta

e) laatia osaston toiminta- ja tilikertomukset

f) laatia ehdotukset osaston toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

g) Laatia toimihenkilöluettelo syyskokouksen valitsemista toimihenkilöistä ja toimittaa luettelo sekä syyskokouksen hyväksymä toimintasuunnitelma liittoon kokousta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

h) hyväksyä uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa sekä

i) vahvistaa luottamusmiesvaalien ja todeta työsuojeluvaalien tulokset.

 

 

Ammattiosaston puheenjohtaja

 

Puheenjohtaja on ammattiosaston toiminnanjohtaja ja hän toimii läheisessä yhteistyössä liiton sopimusalavastaavan kanssa, sekä johtaa puhetta kaikissa yleisissä ja toimikunnan kokouksissa. Puheenjohtaja valmistelee kokoukset ja reagoi työpaikoilla tapahtuviin ammattikuntaa koskeviin muutoksiin.

Ominaisuuksiltaan puheenjohtajan pitää olla sosiaalinen ja hyvä verkostoitumaan. Verkostoon kuuluu muiden ammattiosaston päättäjät ja liiton toimihenkilöt, sekä työnantajat.

 

Tehtävää varten myönnetään yhteensä seitsemän työstä vapautuspäivää kuukaudessa, josta ammattiosasto maksaa kulukorvauksen. SLSY:n puheenjohtaja edustaa ammattiosastoa erilaisissa yhteyksissä mm. työttömyyskassassa.

 

SÄÄNNÖT:

7. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa puhetta yleisissä ja toimikunnan kokouksissa sekä valvoa toimikunnan päätösten noudattamista.