FINNAIR Pääluottamusmies tiedottaa

30.1.2019

Työn suunnittelu sairastumis- ja muutostapauksissa työvelvoitepäivälle asemapaikalla

Työntekijän sairastuessa asemapaikalla aikaero- tai kaukolennolta tai muulta lennolta, josta seuraa asemapaikalla lentoon liittyvää toipumisvapaata (VP tai VVV), luetaan työvelvoitepäiviksi suunnitellut työpäivät sekä lentoon liittyvät toipumisvapaat (VVV, VP tai VX). Työvelvoitetta ei ole työvuorolistaan merkittyjen työehtosopimuksen mukaisina vapaapäivinä.  Tilalle sijoitetaan ensisijaisesti lentotyötä tai varallaoloa. Jos sopivaa lentotyötä ei ole tarjolla, eikä tarvetta varallaololle ole, annetaan vapaata.

Työntekijän tulee soittaa työvelvoitepäivää edeltävänä iltana klo 20.00 mennessä (lennonselvitykseen) Crew Controliin ja sopia seuraavan, työvelvoitepäivän työjärjestelyistä. 

Mikäli työvelvoitepäiviä jää kaksi tai useampia ja on saanut ensimmäiselle tai sitä seuraaville työvelvoitepäiville työvuoron siten, että on klo 20.00 lennolla, tulee työntekijän välittömästi lennon jälkeen asemapaikalla ottaa yhteys lennonselvitykseen seuraavan työvelvoitepäivän töiden järjestämiseksi.

Mikäli työntekijä ei saa Crew Controlista työtä seuraavalle työvelvoitepäivälle klo 20.00 mennessä tai välittömästi lennon jälkeen, joka saapuu asemapaikalle klo 20.00 jälkeen, on työn vastaanottaminen seuraavalle työvelvoitepäivälle vapaaehtoista.

Työntekijän ja työnantajan kesken voidaan kuitenkin erikseen sopia edellä olevasta poikkeavasti, jolloin työntekijä sitoutuu soittamaan lennonselvitykseen sovittuna ajankohtana työjärjestelyistä.

Lennonselvitys pyrkii huomioimaan toipumisvapaille (VVV tai VP-päivät) suunnitellut NOPO toiveet, jotka mahdollisuuksien mukaan annetaan vapaana.

Työnantajasta johtuvista syistä, kuten lennon peruuntuminen, ei aiheuta työvelvoitetta suunnitellun lennon mahdollisille VP- tai VVV-päiville ja työvelvoite rajautuu ainoastaan suunnitellun alkuperäisen lennon työaikoja vastaaviksi, kuitenkin +/- 1 tai +/- 2 tunnin ylityksellä alkuperäisestä työajasta.

                      ”Jos kauko- tai aikaerolento poistetaan työntekijän työvuorolistalta muusta kuin miehistönkäytöllisestä syystä, luetaan lentoon liittyvät toipumisvapaat (VVV-päivät) työvelvoitepäiviksi.” (Tulkintasopimusta täydentävä tulkintasopimus 4.5.2011)

        ”Työntekijä on velvollinen ottamaan työvuorolistalle merkityn lennon tilalle toisen          lennon, jonka työajat vastaavat alkuperäisen lennon työaikoja +/-1 tunti tai +/- 2      tuntia, jos ilmoitus muutoksesta on annettu viimeistään 120 tuntia (viisi vuorokautta)      aikaisemmin.” (Tes 9§D1, 2. mom.)

 

Opintovapaata ei enää sijoiteta lentoon liittyvälle VVV- tai VP-päivälle.

”Opintovapaata ei suunnitella lentoon liittyvän ylimääräisen vapaapäivän (VVV) tai       lentoon liittyvän ylimääräisen vapaan (VP) kanssa päällekkäin.” (Tes 9§A16)

 

Pääluottamusmies

Esa Heimonen