Toimintasuunnitelma 2019

16.11.2018

Uusi toimintakausi alkaa tilanteessa, jossa suuressa osassa ammattiosastomme luottamustehtävistä on suoritettu vaalit. Vuosi 2019 tulee olemaan toinen vuosi AKT:n ammattiosastona ja toiminnan sopeuttamisessa uuteen ympäristöön on jo tehty suurimmat harppaukset. Yleisenä tehtävänä ammattiosastollamme on työehtosopimustoiminnan tukeminen, järjestäytymisasteen kasvattaminen työpaikoilla, yhdistyksen talouden kehittäminen ja työpaikkojen järjestäminen. Liiton sisällä tavoitteemme on olla luotettava ja aktiivinen toimija.

1.EDUNVALVONTA

 

Vuonna 2019 päättyy matkustamohenkilöstöä koskeva yleissitova työehtosopimus 31.1.2019. Sen osana päättyvät erikseen neuvoteltava liityntäpöytäkirja Finnairin osalta 31.1.2019. Cityjet pöytäkirja päättyy myös samaan aikaan. Norran osalta liityntäpöytäkirja päättyy 31.8.2019. Työehtosopimuksen neuvottelutoiminnasta vastaa liiton matkustamohenkilöstöjaosto ja sopimusalavastaava Johanna Juntunen. Ammattiosaston tehtävä on tukea jaoston tavoitteita neuvottelutoiminnassa ja viestiä niistä jäsenistölle.

 

2.KOULUTUS- JA JÄSENTOIMINTA

 

Sääntömääräisten jäsenkokousten lisäksi, tullaan vuonna 2019 järjestämään noin kerran kuussa yksi jäsentilaisuus. Niissä käsitellään ajankohtaisia työehtoasioita. Jäseniä tullaan kannustamaan osallistumaan liiton jäsentilaisuuksiin, kuten talvipäiville 16.-17.3.2019 Kajaanissa. Erityispiirteenä on jälleen uuden Flight Time Limitations koulutuksen järjestelyihin osallistuminen. Koulutus järjestetään Ruotsissa ja sinne valitaan erityisesti uusia luottamushenkilöitä ja tarkoitus on myös lisätä dialogia aktiivien ja sidosryhmien välillä (työnantajat, Trafi ja ammattiliitot).

 

3.JÄSENHANKINTA

Ammattiosaston jäsenkehitys on ollut suotuisaa ensimmäisenä AKT täysjäsenyys vuotena. Uusia jäseniä on tullut yli 150 ja toimikunnan tavoite vuodelle 2019 on päästä yli 2000 jäsenen. Tämän mahdollistaa luottamusmiesten ja työhuonekuntien tinkimätön toiminta työehtojen ja yhtenäisyyden eteen. Finnair jäsenmäärään voidaan vaikuttaa positiivisesti peruskurssien jäsenhankinnan lisäksi mm. lisäämällä luottamustehtäviä yhtiön sisällä ja sillä että työhuonekunnan toimikunta aloittaa toimintansa. Toimikunta on päättänyt aloittaa myös kurssitiedottajien koulutuksen ja käyttämisen peruskurssirekrytoinneissa apuna.

4.JÄRJESTÄMINEN

 

Liiton toiminnassa järjestäminen on vankasti mukana ja siihen liittyvää toimintatapaa tullaan myös ottamaan mukaan osaston toimintaan. Päämääränä on vahvistaa aktiivien lukumäärää ja tarvittaessa sisäisillä kampanjoilla saada oleellisia asioita työpaikalla hoidettua. Kyseessä on pysyvä toimintamalli ja seurataan kuinka liitto asian lanseeraa.

 

5.TYÖSUOJELUTOIMINTA

Toimikunta valitsee joukostaan työsuojeluvastaavan, jonka johdolla viedään aiheeseen liittyviä asioita eteenpäin. Työsuojeluvastaavan verkostoon kuuluu työsuojeluvaltuutetut yrityksistä.

6.NUORISOTOIMINTA

Nuorisotoimintaa on nyt laitettu aluille ja nuorisovastaavan johdolla ensimmäinen nuorten tapahtuma on järjestetty ja lisää suunnitellaan. Nuoriso aktiivit osallistuvat yhä tiiviimmin jatkossa liiton tapahtumiin, sekä mm. SAK nuorten tapahtumiin. Tarkoitus on luoda alusta, johon uusien alalla tulevien on helppo tarttua ja oppia lisää ammattiliiton toiminnasta ja vaikuttamisesta, sekä tuoda alalle tulevien nuorten ongelmia esille.

7.KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Kansainvälinen toiminta kuuluu sääntöjen mukaan liitolle ja sitä johtaa ammattikuntamme kohdalla palkkasihteeri Johanna Juntunen. On tärkeää, että ammattiosastomme osallistuu erityisesti Finnairin, Norran ja Cityjetin ulkomaan asemapaikkojen työntekijöiden työehtoihin liittyvään tiedonvaihtoon. Pyrkimys on tasoittaa palkka eroja ja vaikeuttaa alihankinnan lisäämistä. Tulevana vuonna tullaan lisäämään hyvin alkanutta yhteistyötä järjestäytyneiden ulkoasemien työntekijöiden virallisten edustajien kanssa.

8.TALOUDEN HALLINTA

 

Ammattiosaston talouden tulopuoli muodostuu sijoitusomaisuuden tuotoista ja liiton jäsenmaksupalautuksesta. Sen suuruus on 20% työnantajien liitolle tilittämästä jäsenmaksuperinnästä (sisältää myös itsemaksavat jäsenet). Talouden menopuoli koostuu kolmesta merkittävästä osasta, eli Erityiskoulutettujen Työttömyyskassan (ERKO) jäsenmaksusta, joka on 70 euroa jäsentä kohden vuodelle 2019. Toinen merkittävä kuluerä on jäsenvakuutus ja kolmas on ammattiosaston oma kulukorvauskäytäntö. Tavoite on tasapainottaa ammattiosaston talous vuonna 2019. Sijoitustoiminnassa jatketaan saman maltillisen sijoitustoiminnan varassa, jossa käytetään sijoitustoimintaan erikoistuneita asiantuntijoita. Sijoitustoimintaa ohjaa omat kestävät ja eettiset ammattiliitolle sopivat sijoitusohjeet.

 

Jäsenmäärä vuoden vaihteessa 2018-19 tulee olemaan noin 1900 jäsentä. Vuonna 2019 tullaan näillä näkymin tekemään suuria rekrytointeja erityisesti Finnairissa ja meille se on mahdollisuus hankkia uusia jäseniä. Yhä useampi uusi lentoemäntä ja stuertti aloittaa työuransa osa-aikaisena. Toimintatavasta näyttää tulevan vakiintunut kasvukauden käytäntö, jonka avulla saadaan paikattua mm. kesälomien resurssivaje. Osa-aikaisiin työntekijöihin liittyy riski sitouttamisessa ja toisaalta myös alhainen jäsenmaksukertymä, suhteessa ammattiosaston kiinteisiin kuluihin. Uusien työntekijöiden maksamat jäsenmaksut ja liiton ammattiosastolle palauttama toimintaosa ei kata kunnolla jäsenvakuutusta, eikä työttömyysvakuutusmaksua.

 

9.VIESTINTÄ

 

Liitto tarjoaa meille valtakunnallisena osastona harvinaislaatuisen mahdollisuuden tuottaa joka kuukausi AKT lehteen oman aukeaman. Jotta sen merkittävyys pysyy, pitää toimikunnan tuottaa sinne korkealaatuista, informatiivista ja jäsenistöä kiinnostavaa sisältöä. Toimikunta valitsee viestintävastaavan, joka huolehtii, että sisältöä tuotetaan lehteen ja mm. että verkkosivuille päivittyy kaikki uusi tieto ja sitä kehitetään toimikunnan haluamaan suuntaan.

 

AKT -lehti ja sähköposti ovat ammattiosaston viralliset tiedotuskanavat. Ammattiosastomme pystyy vaikuttamaan myös koko liiton viestintään mm. viestintävaliokunnan kautta. Sosiaalisessa mediassa ammattiosasto on ollut erittäin aktiivinen ja sen käytössä jatketaan hajautettua mallia, jossa Facebook, Instagram, Vimeo ja Twitter -liittymiä käytetään usean aktiivin ja palkkasihteerin toimesta. Whatsapp -ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan, mm. lisäämään yhtenäisyyttä eri tapahtumiin osallistuvien kesken.

 

10.TYÖHUONEKUNNAT

 

Työhuonekunnille on budjetoitu kullekin 10 kokouskertaa vuodelle 2019 ja rahaa yhteiseen toimintaan. Työhuonekuntien tehtävä on panostaa työpaikkatoimintaan, olla luottamusmiesten tukiverkosto, sekä huolehtia siitä että jäseniä kuunnellaan ja että viesti kulkee. Työhuonekunnat voivat järjestää myös työpaikalla jäsentapahtumia ja tiedottaa jäseniä ajankohtaisista asioista.

 

11.JÄRJESTÖ- JA YHTEISTYÖTOIMINTA

 

Liiton muiden osastojen kanssa tehdään yhteistyötä monilla käytännön tasoilla. Osasto 7 kanssa on sovittu mm. Viherniemenkadun kokoustilojen käytöstä ja Mailin kanssa on suunniteltu yhteistä tapahtumaa. Meillä on omia edustajia liiton eri portailla ja myös SAK:ssa. Tulemme valittujen luottamushenkilöiden avulla viemään eteenpäin meitä koskevia yhteisiä tavoitteita näissä organisaatioissa ja niillä edistetään lentoemäntien ja stuerttien ammatillista asemaa. AKT on olennaisessa roolissa kuljetusliittojen liittoutumishankkeessa, jolla haetaan vahvempaa jalansijaa vaikuttamisessa ja toisaalta sisäistä tehokkuutta.