Teinikiukuttelijaksi leimattu ay-pomo vastaa Anna Kontulalle


 

 

Kansanedustaja Anna Kontula toivoo avoimessa kirjeessään SAK:laisten ay-johtajien lopettavan ”teinikiukuttelun” ja peräänkuuluttaa asiallista keskustelua EU/ETA-alueen ulkopuolelta palkattavien työntekijöiden saatavuusharkinnan poistamisesta. SAK:laisen Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY:n puheenjohtaja Juha Kuurne puolestaan toivoo yhdistyksen verkkosivuilla julkaistussa avoimessa vastauksessaan, että ”Kontula ja muut saatavuusharkinnan poistamiseen tähtäävän lakialoitteen allekirjoittaneet kansanedustajat kuuntelisivat tarkemmalla korvalla nyt teinikiukuttelusta syytettyjen ay-pomojen näkemyksiä ja ajatuksia niin saatavuusharkinnan poistamiseen liittyvistä riskeistä kuin niistä keinoista, joilla Suomessa työskentelevän ulkomaalaisen työntekijän asemaa voitaisiin parantaa nykyisestä.”

 

– EU:n ulkopuolisen työvoiman työehtojen valvontaa liittyvät ongelmat ovat jääneet  kokonaan saatavuusharkinnan poistamisesta käytävän värikkään ja alatyyliseksikin syytetyn julkisen keskustelun jalkoihin. Sen sijaan, että keskusteltaisiin ulkomaalaisen työntekijän asemasta ja kuunneltaisiin ammattiliittojen kokemuksista heidän työehtojen valvontaan liittyvistä ongelmista, on lähdetty syyttämään ay-liikeen pomoja ”teinikiukuttelusta” ja siitä, etteivät he tuntisi vastuutaan päättäessään ”muiden ihmisten elämän ehdoista”, Kuurne toteaa.

 

– Ymmärrän, että parintuhannen jäsenen liittona tuskin kuulumme Kontulan blogissaan mainitsemiin keskeisiin liittoihin, mutta meiltä olisi löytynyt tutkimus- ja tilastotietojen lisäksi ihan käytännön esimerkkejä niistä keinoista, joilla vähennettäisiin ulkomaalaisen työntekijän alttiutta joutua hyväksikäytetyksi, edesautettaisiin työmarkkinoiden normaalia toimintaa sekä parannettaisiin työntekijän taloudellista asemaa ja julkistaloutta. Olemme ammattiliittona käyneet omaa taisteluamme Finnairin aasialaisen vuokratyövoiman työehtoihin ja palkkaukseen liittyvistä ongelmista vuodesta 2002 alkaen, Kuurne kertoo. – Kiinalaisten työntekijöiden kokonaisansiot ovat jääneet reiluun tuhanteen euroon kuukauteen, vaikka jo pelkän peruspalkan olisi seitsemän vuoden työskentelyn jälkeen pitänyt olla yli 1.600 euroa.

 

– Ongelmana on ollut se, ettei työantaja ole maksanut aasialaiselle työvoimalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa, vaikka se on työlupia hakiessaan näin vakuuttanut tekevänsä. Asiaan on pyritty hakemaan korjausta niin viranomaisten avulla kuin oikeusteitse, mutta toistaiseksi tuloksetta. – Viimeinen täysin absurdi päätös asiasta saatiin Helsingin hallinto-oikeudesta (16/0756/1 ja 16/0750/1) 29.6.2016, kun se piti Finnairin kiinalaisen ja thaimaalaisen matkustamohenkilöstön työsuhteita osa-aikaisena siitäkin huolimatta, ettei heille ”ilmailusäännösten mukaan ilmeisesti voitaisi osoittaa vakuutettua määrää enempää juuri kyseistä työtä eli aikaerolentoja kuukaudessa”.

 

– Olemme  kertoneet asiasta omassa lehdistötiedotteessamme, joka löytyy uudelleen julkaistuna Facebook -sivuiltani. Lähestyimme päätöksen johdosta niin oikeusministeri Jari Lindströmiä kuin Itä-Uudenmaan Poliisilaitosta ja Uudenmaan Työ- ja Elinkeinotoimistoa ja odotimme niiden ryhtyvän asianmukaisiin toimenpiteisiin tapahtuneen virheen korjaamiseksi, Kuurne kertoo. Mitään ei kuitenkaan tapahtunut selkeän virheen korjaamiseksi, Kuurne tuhahtaa – Helsingin hallinto-oikeuden päätös perustui mielestämme selkeästi virheelliseen selvitykseen ja tulkintaan, ja johti siten tilanteeseen, jossa työntekijöiden eriarvoinen kohtelu on laillista. Kätemme olivat kuitenkin sidottuja asian korjaamiseksi, sillä emme saaneet ammattiliittona valitusoikeutta hallinto-oikeuden päätökseen, vaikka sitä anoimmekin. – Voit vaan kysyä ketuttiko, Kuurne toteaa lakonisesti.

 

– Ymmärrän Kontulan ja muiden lakialoitteen allekirjoittaneiden halun parantaa ulkomaalaisten työntekijöiden asemaa Suomessa, mutta pelkällä saatavuusharkinnan poistamisella sitä ei tehdä. Samassa yhteydessä luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta pitää lisätä ja järjestöille tulee antaa kanneoikeus. Vain näillä keinoilla voidaan oikeasti varmistaa, että ulkomaalaiselle työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja häneen sovelletaan asianmukaisia työehtoja. – Pelkästään resurssien ja toimivaltuuksien takaamisella viranomaisvalvonnalle ei ongelmia ratkaista. Olemme nähneet kohta 20 vuoden ajan, kuinka valtion enemmistöomisteinen pörssiyhtiö pyörittää koneistosta ulos sille suotuisan päätöksen tai tulkinnan, kun kyse on sen aasialaisen työvoiman  palkkauksesta ja työehdoista, Kuurne lataa. – Kiistaton totuus on kuitenkin, että heihin noudatetaan suomalaisista poikkeavia työehtoja ja saamiemme tietojen esim. hongkongilaisten osalta poljetaan jo paikallisia, hongkongilaisia työehtoja.

 

Kuurne kertoo olevansa Kontulan kanssa eri mieltä siitä, etteikö saatavuusharkinnalla olisi vaikutusta suomalaiseen palkkatasoon. – Tietysti voidaan käydä keskustelua siitä vaikutetaanko ”oleellisesti suomalaiseen palkkatasoon”, kun keskustellaan yhden ammattialan kohtaamista vaikeuksista ja lieveilmiöistä. Niitä ei voida keskustelussa kuitenkaan täysin sivuttaa. Kuurne muistuttaa parin vuoden takaisesta tilanteesta, jossa Finnair päätti käyttää New Yorkin lennollaan halvempaa ulkopuolista työvoimaa.– Asiasta tehtiin jopa kirjallinen kysely Eduskunnassa ja hanke kaatui saamiemme tietojen mukaan lopulta juuri saatavuusharkintaan. Ilman saatavuusharkintaa New Yorkin lennot olisivat avautuneet halvemmin työehdoin palkatulle vuokratyövoimalla Aasian lentojen tavoin, Kuurne kertoo.

 

– Panee miettimään onko Kontulan ja muiden lakialoitteen allekirjoittaneiden poliitikkojen mielestä pyyhkiytyneet täysin muutaman vuoden takainen tilanne, jossa valtion enemmistöomisteinen lentoyhtiö uhkasi siirtää lähes koko kaukoliikenteensä aasialaiselle halpatyövoimalle ja ulkoistaa Euroopan runkoreittinsä lennettäväksi alihankintana juuri suostutellakseen suomalaisen matkustamohenkilökunnan leikkaamaan henkilöstökuluja 20 prosentilla?

 

– Syntyneellä säästösopimuksella leikattiin jo talossa olevien suomalaisten lentoemäntien ja stuerttien ansioita 7–17 prosentilla. Sen seurauksena syntyivät myös ns. uudet palkkaluokat taloon tuleville. – Palkka ei heillä tahdo enää riitä elämiseen, vaan työntekijät joutuvat selviytyäkseen turvautumaan verovaroista  kustannettaviin yhteiskunnan tukiin.  – Lisäksi tehdyt palkanleikkaukset ovat puhututtaneet työntekijöitä Finnairin toimitusjohtajan lisäeläkeratkaisusta syntyneen kohun yhteydessä, Kuurne muistuttaa..

 

– Mieleni tekisi melkein kysyä, miten Kontula ajattelee muutaman vuoden takaisin sen tilanteen muuttuneen, jos EU/ETA-alueen ulkopuolisen työvoiman saatavuusharkinnasta olisi luovuttu jo tuota ennen ja olisiko tällaisella päätöksellä ollut minkäänlaista merkitystä suomalaisen matkustamohenkilökunnan palkkatasoon? – Se, että Finnairilla menee tällä hetkellä hyvin, ei suinkaan takaa sitä, etteikö vastaavanlaista kiristystilannetta ei enää koskaan syntyisi.

 

– Sen sijaan, että keskitytään pelkkään saatavuusharkinnan poistamiseen ja ajatellaan sen pelkästään riittävän Suomessa asuvien ulkomaalaisten työntekijöiden  työsuhteisiin liittyvien ongelmien ratkaisuksi, tulisi lakialoitteen allekirjoittaneiden kansanedustajien keskittää intoaan ja tarmoaan myös muiden keinojen ajamiseen, joilla ”vähennettäisiin ulkomaalaisen työntekijän alttiutta joutua hyväksikäytetyksi, edesautettaisiin työmarkkinoiden normaalia toimintaa sekä parannettaisiin työntekijän taloudellista asemaa ja parannettaisiin julkistaloutta verotulojen muodossa. – Tällaisia keinoja ovat luottamusmiesten  tiedonsaantioikeuksien lisääminen ja järjestöjen kanneoikeus, Kuurne kiteyttää. – Asiasta on puhuttu jo vuosia  myös nyt ”teinikiukuttelusta” syytettyjen SAK:laisten ay-pomojen toimesta, Kuurne kuittaa.

 

SLSY tiedotus